<--  Klicka här för att se hela listan

Option 07 för Tektronix 2225   11.5V DC - 30V DC drift, från exempelvis bilbatteri

1000,-

5900,-

Up

Genomgångna & kalibrerade oscilloscopes

3500,-

5900,-

The Millivolt oscilloscope calibration and service lab: