Musikutrustning

Musikutrustning

Musikens kärna finns i de som spelar den och de instrument de hanterar. Men det finns gott om kringutrustning som spelar minst lika stor roll. Den mesta kringutrustningen är ganska anonym och varken märken eller vad utrustningen gör är någonting som är känt av andra än de invigda. Det finns dock en del utrustning som blivit ikonisk i egen rätt. Visuellt känner väl de flesta igen till exempel gitarrförstärkare av märket Marshall som syns i bakgrunden på snart sagt varje stor konsert. Likaså känner förmodligen de flesta igen ljudet av en trummaskin som Roland TR 909, även om de inte kan identifiera den vid namn.

Gitarrförstärkare

Här finns det gott om ikomiska märken: Marshall, Vox, Fender. Alla med sina egna egenheter och styrkor. De flesta gitarrister blir tidigt förälskade i något märke. De som fortsätter spela förstår förr eller senare att alla märken har sin egen styrka. Styrkan mäts i watt och brukar variera mellan 15-200 watt (där det sistnämnda är att betrakta som något utav ett monster).

PA-system

PA står för Public Adress och ett PA-system är vad som används för att få ut ljudet från en konsert i lokalen eller arenan där den spelas. De första PA-systemen som i någon mån motsvarar de vi har idag utvecklades i slutet av 60-talet. Inkopplat till PA-systemet är också monitorer som låter enskilda bandmedlemmar höra både sig själva och de andra medlemmarna i bandet.

Trummaskiner

Alla som har lyssnat på musik har hört en trummaskin, det finns som sagt också en del vars ljud haft så stort inflytande att de flesta skulle känna igen dem. Exempel på berömda trummaskiner är: Linndrum (användes av bl. a. av a-Ha, Human League, Prince och Stevie Wonder), Roland TR 909 (det finns nog ingen techno- eller house-producent som inte någon gång använt ljuden från den), Oberheim DMX (bl. a. New Order, Chemical Brother, Dr Dre och Run DMC).