Musikinstrument som passar bra för barn

Musikinstrument som passar bra för barn

Att lära sig spela ett musikinstrument vid ung ålder är någonting som har visat sig ha positiva effekter bortom de rent musikaliska. Det är inte ovanligt att de barn som är riktigt talangfulla redan tidigt söker sig till musiken för egen maskin. Majoriteten hittar dock fram till musikintresset något senare och kan behöva lite hjälp för att besluta sig om vilket instrument de vill spela.

För att kunna hjälpa ett barn med den här frågan finns det några saker som är bra att ta i beaktande. Det är framför allt två frågor som är viktiga. För det första måste det vara ett musikinstrument som barnet rent fysiskt kan spela; för det andra så gäller det att vara säker på om barnet verkligen vill lära sig spela.

Två instrument som ofta rekommenderas är fiol och piano. Båda har sina fördelar även om barnet senare skulle överge instrumentet för att välja att spela någonting annat. Pianot förser barnet med en visuell koppling till musiken som kommer att vara honom eller henne till nytta inom musiken för resten av livet. Fiolen har å sin sida fördelen av att det vänjer barnet vid att spela med båge och i hur toner beter sig på en sträng.

Den andra frågan kan tyckas självklar; det är klart att barnet ska vilja spela! Men den är långt ifrån så självklar som man kan tro. Det finns gott om musiklärare som vittnar om att barn ofta besvarar frågan “varför spelar du?” med att de spelar för att deras föräldrar vill att de ska göra det. Ett sätt att försäkra sig om att barnet självt vill spela är att exponera det för instrumentet innan man fattar något beslut. Att låna hem ett instrument eller låta barnet testa att spela piano i en affär. Att helt enkelt se om barnet självt söker sig till något instrument.